Wednesday, January 18th 2017
14713-president-barack-obama-delivering-an-address-pv

14713-president-barack-obama-delivering-an-address-pv

Image Courtesy of freestockphotos.biz